Kennis en leren

De Zoetwater Academie is een van de deelprojecten van de Broedplaats Zoet Water en wil als kennis- en leernetwerk relevante kennis over zoet water verspreiden en vastleggen. Centraal staat leren van de opgebouwde kennis over zoet water en leren van elkaar. Hiervoor organiseert de Zoetwater Academie kennisbijeenkomsten, workshops, excursies en meer.

HZ University of Applied Sciences geeft in samenwerking met Delta Platform en de andere vier deelprojecten in de Broedplaats Zoet Water vorm en uitvoering aan dit kennis- en leernetwerk.

    muraltmuurtje, land en water

    Dit doen we door:

    • het organiseren van excursies, webinars (online bijeenkomsten) en kennisbijeenkomsten.
    • het delen van interessante artikelen, rapportages en video's via de bibliotheek
    • verbinding te leggen met het onderwijs door studenten de mogelijkheid te bieden om stage te lopen of af te studeren binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland