Zoet water op de kreekruggen

Kennisbijeenkomst: Zoet water op de kreekruggen

Vanuit het POP3-project "Samenwerken voor Zoet water - van pilots naar grootschalige toepassing" is een kennisbijeenkomst georganiseerd waarbij experts van Deltares, Acacia Water en KWR Water Research bespraken hoe de ondergrond kan helpen bij de zoetwatervoorziening op Schouwen-Duiveland. 

Tijdens de bijeenkomst waren er drie presentaties : 

1. Zoet en zout water op de kreekruggen - Vince Kaandorp, Deltares

  • Over het ontstaan en de opbouw van de ondergrond van kreekruggen op Schouwen-Duiveland
  • Hoe werken zoetwaterlenzen in de ondergrond van de kreekruggen, met welke technieken en oplossingen kunnen we gebruik maken van deze zoetwaterlenzen. 

2. Ervaringsverhaal - Alex van Hootegem, Akkerbouwbedrijf Meulwater

  • Alex van Hootegem heeft afgelopen jaar een ondergrondse waterberging aangelegd en deelt zijn ervaringen. 

3. Ondergrondse wateropslag op de kreekruggen - Henk Krajenbrink, KWR Water Research Institute

  • Ondergrondse wateropslag en de ervaringen met dergelijke systemen in Nederland
  • Mogelijkheden voor toepassing van deze technieken op de kreekruggen van Schouwen-Duiveland. 

De presentaties zijn opgenomen en hieronder terug te kijken.