Kennisbijeenkomst: “Gezonde bodem: NKG en Groenbemesters”

Op dinsdagavond 7 november organiseerde de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland samen met ZLTO en Agrarisch Schouwen-Duiveland een boeiende kennisbijeenkomst over "Gezonde bodem: NKG en Groenbemesters".

David de Wit, onderzoeker bodemkwaliteit bij WUR Open Teelten en praktiserend landbouwer, deelde zijn rijke ervaring en onderzoek naar Niet Kerende Grondbewerking (NKG) op kleigrond. Met ruim 30 agrariërs en adviseurs aanwezig, besprak David de opbrengsten, waterregulatie, bodemleven en onkruiddruk, en de cruciale rol van groenbemesters bij NKG. Hij voorzag het publiek van praktische tips en handvatten voor een gezonde bodem.

De presentatie resulteerde in levendige interactie met veel praktische vragen uit de zaal. Op Schouwen-Duiveland wordt NKG al met succes toegepast door verschillende bedrijven, waar ervaring wordt opgedaan en de praktijk centraal staat. 

Rapport over lange termijn onderzoek naar NKG

Presentatie David de Wit
Presentatie David de Wit
Presentatie David de Wit