Informatieavond resultaten POP3 project voor agrariërs

Op donderdagavond 9 juni organiseerde Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD) voor de agrarische ondernemers op Schouwen-Duiveland een kennisavond in het kader van het POP3 project 'Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing'. In dit project werkt ASD samen met Acacia Water, KWR Water, Deltares, De Blois Watertechnologie, drainagebedrijf Scaldis en de gemeente Schouwen-Duiveland.

Het project is in het voorjaar van 2020 is gestart en in juni 2022 is het project afgerond. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd en is opgedane kennis en ervaringen gedeeld.

Er waren presentaties over: 

  1. Presentatie haalbaarheidstudie poelgronden door Arjen Roelandse, Acacia Water
  2. Presentatie haalbaarheidstudie kreekruggen door Klaasjan Raat, KWR Water
  3. Pitch over ontwikkelde tools en kaarten door Vince Kaandorp, Deltares

De bijeenkomst werd afgesloten met een informatiemarkt en netwerkborrel. 

De opnames van de presentaties en de PDF's zijn hieronder te bekijken.