Gebruik van de ondergrond voor Zoet Water voor agrariërs

Op 15 december staat er een bijeenkomst gepland waarin de resultaten worden toegelicht van het POP3-project “Samenwerken voor Zoet water opslag - van pilots naar grootschalige toepassing”. Deze informatieavond is bestemd voor agrarische ondernemers op Schouwen-Duiveland en vindt online plaats.

 

Drie mensen bij een watergang