Eindbijeenkomst 'Samenwerken voor Zoetwater – van pilots naar grootschalige toepassing voor ondergrondse waterberging'

Op dinsdag 21 juni organiseren we de afsluitende bijeenkomst voor het POP3 project 'Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing'. Dit doen we samen met ASD, Acacia Water, KWR Water, Deltares, De Blois Watertechnologie, drainagebedrijf Scaldis, ZLTO en de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Hof van Alexander in Kerkwerve.

Het project is in het voorjaar van 2020 gestart en zal voor de zomer worden afgerond. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag de resultaten, opgedane kennis en ervaringen delen en in gesprek gaan over de betekenis hiervan voor zoetwaterbeschikbaarheid van Schouwen-Duiveland.

Het programma start om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van de haalbaarheidsstudies over opslag van zoet water in de poelgronden en kreekruggen en welke tools zijn ontwikkeld. Tevens zullen een aantal agrariërs vertellen wat dit project voor hen heeft betekend. Ten slotte wordt gepresenteerd welke kansen er zijn voor opschaling en de lange termijn zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw op Schouwen-Duiveland.

De bijeenkomst wordt rond 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Klik hier om aan te melden