Agrarische Zoetwatermarkt

Als agrariër heb je te maken met uitdagingen als wateroverlast, droogte en verzilting. Om een vitaal en leefbaar platteland te houden, is de overgang naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem ingezet. Wil je weten wat er mogelijk is? Bezoek dan de agrarische zoetwatermarkt!

De markt wordt gehouden in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland van 18.00 – 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Ga in gesprek met leveranciers en adviseurs
Tijdens de agrarische zoetwatermarkt laten we zien welke zoetwateroplossingen er zijn en kun je in gesprek gaan met leveranciers en adviseurs die jou kunnen helpen de volgende stap te zetten. Aanwezig zijn onder andere:

 • Drainagebedrijf Scaldis
 • Traas & Ovaa en URS 
 • Van Daalen GWW
 • Van Iperen
 • Meeuwse
 • Broere Irrigatie
 • G.J. de Blois Watertechnologie
 • Van Eijzeren Landbouwmechanisatie
 • Bolkenbaas Mechanisatie
 • Agrarisch Schouwen-Duiveland
 • AddVision Projectmanagement
 • Bodemcoaches (ZLTO en CZAV)
 • KWR Water
 • Waterschap Scheldestromen
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Betrokkenen van broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland
 • Provincie Zeeland
 • Scalda

Klik hier voor meer informatie over de deelnemende bedrijven

Presentaties

Op deze avond zijn er ook verschillende informatieve en praktische presentaties. Deze vinden plaats in twee identieke rondes die om 19.00 uur en om 20.00 uur starten: 

 • Dubbele drainage: het oogsten van regenwater - Arjen Roelandse, Acacia Water

Een mooi resultaat van onze aanpak is de uitvinding van Dubbele Drainage. Een drainagesysteem waarbij zoet neerslagwater wordt geoogst in een zout gebied. Het eerste idee voor deze oplossing kwam uit de koker van een lokale ondernemer. De theoretische haalbaarheid en de verdere optimalisatie van de werking werd door Acacia Water onderzocht, waarna samen met Scaldis de praktische kant werd uitgewerkt. Nu zijn er twee proeflocaties aangelegd om de theorie aan de praktijk te toetsen. Arjen Roelandse presenteert de werking van het systeem en de ontwikkeling binnen de pilot.

 • Ondergrondse waterberging: voorbeelden uit de land- en tuinbouw in Zeeland en elders in Nederland - Klaasjan Raat, KWR Water

Ondergrondse waterberging wordt al sinds 1940 toegepast door de Nederlandse duinwaterbedrijven en sinds de jaren 1980 door de glastuinbouw. In de afgelopen 10 jaar zijn steeds meet toepassingen ontwikkeld speciaal voor de land- en tuinbouw in het kustgebied van Nederland. Klaasjan Raat (wateronderzoeksinstituut KWR) geeft een overzicht van toepassingen en ervaringen uit Zeeland, Brabant en Zuid-Holland

 • Ondergrondse waterberging: plannen voor kreekruginfiltratie in Noordgouwe, Schouwen-Duiveland - Robin Kool, veehouder

In 2023 start een praktijkproef met infiltratie van zoetwater in de kreekrug van Noordgouwe, Schouwen-Duiveland. Overtollig drainagewater wordt van omliggende percelen verzameld en gebruikt om de zoetwaterbel in de kreekrug aan te vullen. Met een diepdrain kan het water weer onttrokken worden, maar door de actieve aanvulling blijft de zoetwaterbel voldoende op peil. De praktijkproef is een samenwerking van drie agrarische ondernemingen, twee akkerbouwers en een melkveebedrijf. Hoe gaat het systeem er uit zien? En welke afspraken worden er gemaakt over verdeling en gebruik van het water? Melkveehouder Robin Kool presenteert de ideeën en plannen.

 • Stuwtjesplan fieldlab Brouwershaven-Zonnemaire: water conserveren door samen te werken - Peter van Veelen, Buro Waterfront
 • Zout meten is weten - Koos van Splunter en Marco Lengton, Scalda
 • Praktische toelichting op hoe je inzicht krijgt in bodemlagen met behulp van FRESHEM en GeoTOP - Vincent Klap van provincie Zeeland

 

 

19.00 – 19.10 uur
20.00 – 20.10 uur

19.10  – 19.20 uur
20.10
20.20 uur

19.20 – 19.30 uur
20.20 – 20.30 uur

Zaal 1

Dubbele drainage: het oogsten van regenwater – Arjen Roelandse, Acacia Water

Wisselen

Ervaringsverhaal agrariër – Gillis Klompe 

Zaal 2

Ondergrondse waterberging: voorbeelden uit de land- en tuinbouw in Zeeland en elders in Nederland– Klaasjan Raat, KWR Water

Ondergrondse waterberging: plannen voor kreekruginfiltratie in Noordgouwe – Robin Kool 

Zaal 3

Stuwtjesplan fieldlab Brouwershaven-Zonnemaire: water conserveren door samen te werken – Peter van Veelen

Zout meten is weten – Marco Lengton en Koos van Splunter, Scalda

Zaal 4

Praktische toelichting Freshem en GeoTop

Vincent Klap, Provincie Zeeland

drainage gaat de grond in