Projecten

Het doel van het Living Lab is te werken aan innovatieve oplossingen in de praktijk en deze te testen. In projecten brengt het Living Lab samen met kennisinstellingen al experimenterend de opgedane kennis in de regio in praktijk. Hierbij werkt het Living Lab samen met onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en inwoners.

Onderzoeksthema’s
 • zoete, zoute, zilte teelten en zoetwatervoorziening voor de landbouw op ’t land
 • buitendijkse voedselproductie (waaronder zeewier- en algenteelten) in het water
Landbouwer aan het oogsten

Projecten

 • Natuurlijk Zoet, meten van het zoutgehalte van het oppervlaktewater
 • Zeemos, combinatieteelt van zeewier en mosselhangcultuur
 • Bloemrijke akkerranden
 • Bodem- en watercoaching, perceelsaanpak
 • Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing, bedrijfsaanpak
 • Fieldlabs, gebiedsaanpak
 • Zoetwater Academie, kennis- en leernetwerk
 • Taskforce Governance, bestuurlijke oplossingen en advies
   

De vijf laatstgenoemde projecten behoren tot de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland, dat is een onderdeel van de Broedplaats Zoetwater van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP).

Alle projecten