Bodem- en Watercoaching

De afgelopen teeltseizoenen laten zien dat we in Zeeland steeds minder kunnen vertrouwen op regen op het juiste moment. We worden afhankelijker van het watervasthoudend vermogen van onze bodem of van beregenen met schaars zoet water.
Lees verder

Lokaal Het Zout

In de middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee is onderzoek- en projectlokaal Het Zout door de HZ ingericht als werkplaats voor leerlingen, studenten en onderzoekers. Het Zout biedt een bijzondere onderwijsomgeving op het gebied van duurzame delta’s.
Lees verder

Resultaten onderzoeken zeewierkweek 2018-2019

In de afgelopen twee jaar zijn drie studies gedaan naar mogelijke ruimte in Zeeland voor het kweken van zeewier. Er komt meer en meer belangstelling voor zeewier, alleen de ruimte in de Delta wateren lijkt beperkt te zijn.
Lees verder

Pilots afgekoppeld hemelwater voor de landbouw

Regenwater wordt in het stedelijk gebied niet meer via het gemengd riool afgevoerd, maar gescheiden afgekoppeld naar het oppervlaktewater (afkoppelen). Het riool wordt ontlast bij extreme regenbuien en het kostbare zoet water wordt niet afgevoerd via de gemalen.
Lees verder

Natuurlijk Zoet, meten van het zoutgehalte van oppervlaktewater

In het project Natuurlijk Zoet brengen agrariërs samen met hydrologen van Acacia Water het zoutgehalte in het oppervlaktewater over een langere tijd in beeld. Want het zoutgehalte varieert gedurende het jaar en is afhankelijk van de neerslag (zoet water).
Lees verder