Lokaal Het Zout

In de middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee is onderzoek- en projectlokaal Het Zout door de HZ ingericht als werkplaats voor leerlingen, studenten en onderzoekers. Het Zout biedt een bijzondere onderwijsomgeving op het gebied van duurzame delta’s.

Hier wordt onderzoek gedaan naar onder andere kansen voor zilte teelten en andere thema’s die binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland relevant zijn. 

Elke vrijdag is in het lokaal een docent van de HZ aanwezig voor de begeleiding van de leerlingen. Stagiairs gebruiken de ruimte ook. De onderwijsinstellingen bieden hiermee een doorlopende leerlijn. Voor leerlingen sluit het op dit thema doorstromen van voortgezet onderwijs naar het hbo hierdoor meer op elkaar aan.

Ook interessant is dat de leerlingen van 4 vwo deel hebben genomen aan de pilot academische vaardigheden die door de HZ in samenwerking met de docent Nederlands van Pieter Zeeman ontwikkeld is. Waarin de leerlingen onderzoek doen naar lokale neerslag en over hun eigen metingen rapporteren. Dat sluit goed aan bij de klimaatopgave waarop we ons als Living Lab Schouwen-Duiveland richten.