Combinatie Zeewier en mosselen, maakt 1 + 1 samen 3?

Binnen het thema duurzame voedselproductie met zout water van Living Lab Schouwen Duiveland is project ZEEMOS op 1 september 2020 gestart. Meer en meer ontstaat er belangstelling voor zeewier, voor de toepassing maar ook voor de productie ervan.

De ruimte in onze Zuidwestelijke Delta voor zeewierkweek lijkt echter beperkt. Op een drietal bestaande hangcultuurlocaties in Veerse Meer en rond Neeltje Jans worden al mosselen aan lijnen gekweekt. In de open ruimte tussen en bij de mosselen zijn of worden zeewierlijnen uitgehangen.

In dit driejarig project wordt onderzocht of het combineren van twee teelten een meerwaarde kan opleveren. Het gaat erom uit te vinden of de teelt van hangcultuurmosselen en zeewier elkaar onderling positief beïnvloedt of dat er wellicht sprake is van negatieve effecten op productie en de omgeving. Theoretische analyses en de weinige praktijkvoorbeelden uit het buitenland laten geen eenduidig beeld hierover zien. Vandaar de noodzaak de combinatie van de twee teelten in de praktijk uit te testen en na te gaan of dat mede afhankelijk is van de lokale omstandigheden zelf.

Onderzoekers en studenten van de HZ University of Applied Sciences monitoren samen en in overleg met de kwekers van mosselen en zeewier de waterkwaliteit en de stroming op de kweeklocaties. Daartoe zijn op verschillende plaatsen meters geïnstalleerd die o.a. inzicht geven in de hoeveelheid microalgen (het voedsel voor de mosselen) en de lichtcondities (die van belang zijn voor groei van het zeewier). Daarnaast worden ook nog gerichte watersamples genomen en geanalyseerd om de ruimtelijke verschillen, ook in de diepte, in kaart te brengen. Na dit eerste jaar is het de bedoeling om op basis van de uitkomsten daarvan, de zeewierkweek uit te breiden en verschillende ruimtelijke combinaties met mosselteelt uit te testen. Het project wordt financieel ondersteund vanuit TKI Deltatechnologie.

Meer informatie te verkrijgen bij projectleider Jouke Heringa (jouke.heringa@hz.nl), senior onderzoeker Aquaculture in Delta Areas bij de HZ University of Applied Sciences, kennis liaison bij het Deltaplatform en lid van het kernteam van het Living Lab Schouwen-Duiveland.