26 augustus 2021

Werkbezoek aan agrarische bedrijven

Op 25 augustus sprak wethouder Paula Schot van gemeente Schouwen-Duiveland met Leo Dalebout en Peter Hanse, twee agrariërs die betrokken zijn bij broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland. Zij gaven samen met Pieter de Ruijter, voorzitter van Agrarisch Schouwen-Duiveland, een inkijkje in hun bedrijven en hun ambities.
Lees verder

5 juli 2021

Zoet water in de polder Bruinisse-Oosterland

Voor het Living Lab Schouwen-Duiveland voerde Jasper Bin, 4e-jaarsstudent Watermanagement aan de HZ, een stageonderzoek uit in de periode februari tot en met juni 2021. Hij onderzocht hoeveelheid en kwaliteit van het zoete water in de polder Bruinisse-Oosterland, zoals dit te verwachten is voor en na een scheiding van zout en zoet.
Lees verder

12 mei 2021

Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100

De centrale vraag in het project “Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100” is hoe we het landelijk gebied toekomstbestendig gaan inrichten met oog voor de diverse belangen. Het moet een reëel ontwikkelingsperspectief voor ondernemers, andere gebruikers en beheerders van het landelijk gebied en overheden opleveren, waarmee we vooral vandaag al aan de slag kunnen. Het project “Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100” wordt uitgevoerd onder de vleugels van het Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoet Water en sluit naadloos aan bij de doelstellingen. Het project heeft een looptijd van ruim 3 jaar.
Lees verder

28 april 2021

Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland: een doorkijkje naar de toekomst

De Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland organiseerde in samenwerking met WUR op 13 april de online kennisbijeenkomst Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland. In het Living Lab Schouwen-Duiveland wordt samengewerkt aan een gezonde toekomst voor de voedselvoorziening op en rond het eiland. Ook de zoetwaterproblematiek heeft daarbij de aandacht. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de landbouw en de leefomgeving op Schouwen-Duiveland stonden op de kennisbijeenkomst centraal.
Lees verder

23 maart 2021

Kennisbijeenkomst 'Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland'

Op dinsdagavond 13 april organiseert Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland van 19.30-21.00 uur de online kennisbijeenkomst Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland. Het programma is opgezet vanuit de ervaringen met het project ‘gebiedsgerichte kennisondersteuning bij IBP-VP’. Het programma voor de kennisbijeenkomst én de aanmeldknop vindt u hieronder.
Lees verder

2 maart 2021

Op weg naar jaarrond groen

Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland wordt samengewerkt met ASD, ZLTO en de HAS en studenten kunnen bij ons stage lopen. Van hieruit deed HAS-student toegepaste biologie, Adrian Stoutjesdijk veldonderzoek voor de GLB-pilot Akkerbelt dat gebiedsgerichte invullingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) onderzoekt. Zijn veldonderzoek richt zich op de vraag: wat kan ‘winter-over’ groenbemesterteelt betekenen voor de akkervogels, de hoeveelheid biomassa en de bodemkwaliteit? We spreken met Adrian en Wico Dieleman die vanuit ZLTO/Poldernatuur Zeeland betrokken is bij het Akkerbeltproject.
Lees verder

9 februari 2021

Veel belangstelling voor de online kennisbijeenkomsten

We kijken terug op twee geslaagde avonden die werden georganiseerd vanuit het POP3 project “Samenwerken voor zoet water opslag in de ondergrond – van pilots naar grootschalige toepassing” en nemen u mee in deze terugblik. De twee kennisbijeenkomsten voor opslag van zoet water in de ondergrond werden goed bezocht en als heel nuttig en interessant gewaardeerd. Alle aanwezigen willen vaker deelnemen, dat smaakt naar meer. Op de pagina ‘Kennis en leren’ van onze website publiceren we alle informatie van ons kennis- en leernetwerk. Hier staan de presentaties van de sprekers (pdf’s) en kunt u de opnames van de gehouden presentaties bekijken. De antwoorden op de gestelde vragen staan hier ook.
Lees verder

12 januari 2021

Kennisbijeenkomsten 'Kansen en knelpunten voor zoet water in de ondergrond'

Begin 2021 organiseren we vanuit het POP3-project "Samenwerken voor Zoet water – van pilots naar grootschalige toepassing" voor u twee online kennisbijeenkomsten. Donderdag 28 januari: Zoet water in de poelgronden en dinsdag 2 februari Zoet water op de kreekruggen. Wethouder Paula Schot en voorzitter van Agrarisch Schouwen-Duiveland Pieter de Ruijter openen beide bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken experts van Deltares, Acacia Water en KWR Water Research Institute hoe de ondergrond kan helpen in de zoetwatervoorziening op Schouwen-Duiveland. In dit nieuwsitem staat een toelichting op de programma's voor de twee bijeenkomsten die van 19.30– 20.45 uur plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton onderaan.
Lees verder

15 december 2020

Kennisbijeenkomsten zoet water in de ondergrond

Begin 2021 organiseren we vanuit het POP3-project "Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing" voor u twee online kennisbijeenkomsten. Deze vinden plaats op donderdag 28 januari en op dinsdag 2 februari van 19.30 – 20.45 uur. Op donderdag 28 januari is het thema 'Zoet water in de poelgronden' en op dinsdag 2 februari gaat het over 'Zoet water op de kreekruggen'. Wat zijn oplossingen en technieken die we kunnen inzetten rondom het gebruik van de ondergrond? Deze onderwerpen bespreken experts van Deltares, KWR Water en Acacia Water, Agrarisch Schouwen-Duiveland en gemeente Schouwen-Duiveland. Ook komen de laatste inzichten vanuit het project aan bod. Reserveer de data alvast in uw agenda. Begin januari maken we het programma bekend, waarna u zich kunt aanmelden.
Lees verder

8 december 2020

Samenwerken brengt oplossing dichterbij

Met de aanstelling van Paula Schot als nieuwe wethouder voor de gemeente Schouwen-Duiveland kreeg het netwerk Living Lab Schouwen-Duiveland een nieuwe bestuurder. Zij heeft water in de portefeuille. Maandagmorgen vroeg, aan het begin van haar tweede werkweek, maakt zij tijd voor een nadere kennismaking.Paula Schot is geen onbekende op Schouwen-Duiveland, zij groeide er op. Ze zegt: “Dat de verzilting van het eiland een maatschappelijk issue is, besef ik heel goed. En daarom vind ik het ook mooi om te zien dat als je een lokaal belangrijk thema als de zoetwaterbeschikbaarheid oppakt, met de vele onderwerpen die daaraan raken, en daarvoor de samenwerking zoekt met partijen in de regio, je ook bij het ministerie terecht kan om je uitdagingen voor te leggen. Dat is eigenlijk in een relatief korte tijd al bereikt. Dan zou ik zeggen, dat smaakt naar meer!“
Lees verder

8 december 2020

Delta Agrifood Business als stepping stone in de Zuidwestelijke Delta

Het Delta Agrifood Business (DAB) is een open innovatie- en expertisecentrum dat zich richt op plantbased-agro-foodonderzoek voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door de onderwijsinstellingen HAS Hogeschool en Curio wordt samengewerkt met bedrijven aan onderzoek op regionale thema’s. Het DAB richt zich o.a. op eiwittransitie, foodpackaging, 3D-foodprinting, bodem en water, energie en is gehuisvest in het oude onderzoekscentrum van de Suikerunie in Bergen op Zoom. Met leslokalen, project- en vergaderruimtes, laboratoria en klimaatkamers biedt DAB volop kansen om bij te dragen aan innovatie, onderzoek, ontwikkeling en opleiding in de agrifoodsector. Godfried Hijl, projectleider van het HAS Team ZWD en Peter Berben, projectleider bij gemeente Bergen op Zoom, twee gesprekspartners die lid zijn van het DAB-team, vertellen over de mogelijkheden en scope van het DAB.
Lees verder

20 oktober 2020

Samen investeren in zoet water op Schouwen-Duiveland

Het Rijk, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland investeren de komende jaren gezamenlijk ongeveer € 3,5 miljoen in onderzoek, innovaties en zoetwatermaatregelen op Schouwen-Duiveland. In oktober 2020 zijn de handtekeningen hiervoor gezet. Met deze impuls zijn Agrarisch Schouwen-Duiveland/ZLTO en andere betrokken partijen van het Living Lab Schouwen-Duiveland en specifiek broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland aan de slag. De broedplaats zoet water richt zich op de ontwikkeling van een robuust zoet watersysteem voor de landbouw en natuur met aandacht voor het vasthouden van water in de bodem, lokale maatregelen op perceelsniveau en een integrale gebiedsaanpak. Een flink aantal concrete trajecten is gestart.
Lees verder