Vouchers voor agrariërs op Schouwen-Duiveland beschikbaar voor duurzame zoetwateroplossingen

14 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft 19 april besloten om een regeling beschikbaar te stellen voor agrariërs uit Schouwen-Duiveland om de problematiek rond zoetwater aan te pakken.

Vanaf 1 juni 2022 zijn er vanuit de Broedplaats Zoetwater (onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland), investeringsvouchers beschikbaar. De vouchers zijn bedoeld voor agrariërs die zelf ideeën hebben voor duurzame zoetwateroplossingen. Ze moeten helpen om de  innovatiekracht binnen de sector te vergoten. Agrariërs die ideeën hebben kunnen dit met Addvison Projectontwikkeling en -management bespreken en uitwerken in een plan en aanvraag. De gemeente heeft dit bureau ingehuurd om ondersteuning te bieden.  De vouchers  zijn vanaf 1 juni aan te vragen via de website van de gemeente Schouwen-Duiveland.  

Voor meer informatie: Investeringsvouchers voor duurzame zoetwateroplossingen