Bezoek de zoetwatermarkt op 7 maart

16 februari 2023

Wateroverlast, droogte en verzilting, het zijn uitdagingen waarmee we zo goed mogelijk om moeten zien te gaan. Om een vitaal en leefbaar platteland te houden, is de overgang naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem ingezet. Wil je meer weten over mogelijke zoetwatermaatregelen? Bezoek dan de agrarische zoetwatermarkt!

De markt wordt gehouden in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland van 18.00 – 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Aanleg dubbele drainage

Leveranciers en adviseurs
Tijdens de agrarische zoetwatermarkt laten we zien welke zoetwateroplossingen er zijn en kun je in gesprek gaan met leveranciers en adviseurs die jou kunnen helpen de volgende stap te zetten. Aanwezig zijn onder andere:

 • Drainagebedrijf Scaldis
 • Traas en Ovaa samen met EWB Solutions 
 • Van Daalen GWW
 • Van Iperen
 • Meeuwse
 • Broere Irrigatie
 • G.J. de Blois Watertechnologie
 • Van Eijzeren Landbouwmechanisatie
 • Bolkenbaas Mechanisatie
 • Agrarisch Schouwen-Duiveland
 • AddVision Projectmanagement
 • Bodemcoaches (ZLTO en CZAV)
 • KWR Water
 • Waterschap Scheldestromen
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Betrokkenen van broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland
 • Provincie Zeeland
 • Scalda

Presentaties en informatieve sessies
Parallel aan de zoetwatermarkt zijn er op deze avond meerdere presentaties en informatieve sessies om technieken en resultaten toe te lichten. Zo is er een praktische toelichting op hoe je de kaarten van de bovenste bodemlagen van de ondergrond (FRESHEM en GeoTOP) gebruikt en interpreteren. Ook kun je in gesprek gaan met bodem- en watercoaches. Zij werken samen met agrariërs aan duurzaam bodembeheer en kunnen je adviseren over het verbeteren van de bodemstructuur en het watervasthoudend vermogen van de bodem.

Tijd en locatie
7 maart 2023, 18.00 - 21.00 uur
Gemeentehuis Schouwen-Duiveland
Laan van Sint Hilaire 2, Zierikzee

Deze activiteit is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. En is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.