Veel belangstelling voor de online kennisbijeenkomsten

9 februari 2021

We kijken terug op twee geslaagde avonden die werden georganiseerd vanuit het POP3 project “Samenwerken voor zoet water opslag in de ondergrond – van pilots naar grootschalige toepassing” en nemen u mee in deze terugblik. De twee kennisbijeenkomsten voor opslag van zoet water in de ondergrond werden goed bezocht en als heel nuttig en interessant gewaardeerd. Alle aanwezigen willen vaker deelnemen, dat smaakt naar meer. Op de pagina ‘Kennis en leren’ van onze website publiceren we alle informatie van ons kennis- en leernetwerk. Hier staan de presentaties van de sprekers (pdf’s) en kunt u de opnames van de gehouden presentaties bekijken. De antwoorden op de gestelde vragen staan hier ook.

Wethouder Paula Schot van gemeente Schouwen-Duiveland en Pieter de Ruijter voorzitter van Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD) openden allebei de avonden. Daarna lichtten experts van Deltares, Perry de Louw en Vince Kaandorp op beide kennisbijeenkomsten toe hoe het zoute grondwater in Zeeland is ontstaan, hoe het zit met zoet en zout grondwater en hoe de situatie op Schouwen-Duiveland eruit ziet.

Kijk op de pagina Kennis en leren voor de presentaties, opnames, filmpjes en 'vragen en antwoorden zoetwateropslag in de ondergrond'.

Op de eerste avond over zoet water in de poelgronden kwamen in de bijdrage van Arjen Roelandse van Acacia Water de dunne regenwaterlenzen in de zoute kwelgebieden aan bod en hoe deze te vergroten zijn door gebruik te maken van dubbele drainage. De grote uitdaging is om voldoende zoet water af te vangen om op te kunnen slaan. Door zoet water uit de drains op te vangen en dit water in de diepe ondergrond op te slaan is het toch mogelijk om zoet water in droge periodes beschikbaar te hebben.

De tweede avond ging over de zoetwaterbel in kreekruggen hoe dat zoete water uit die bel te onttrekken is en hoe je zo’n zoetwaterbel kunt vergroten. Ervaringsdeskundige Alex van Hootegem van akkerbouwbedrijf Meulwaeter vertelde over de aanleg en ervaringen met diepdrainage op het eigen agrarische bedrijf. Na een toelichting op ondergrondse wateropslag in Nederland, op de techniek van infiltratie en onttrekking, werden door Henk Krajenbrink van KWR Water de eerste bevindingen uit de quickscans op Schouwen-Duiveland gedeeld. Voor vijf clusters van agrarische bedrijven is gekeken naar de haalbaarheid van het vergroten van de zoetwaterbel door infiltratie en is in beeld gebracht welke mogelijke bronnen daarvoor beschikbaar zijn. Een bijzondere situatie op Schouwen-Duiveland is dat er deel van het zoetwater onder een dikke kleilaag zit. Het is mogelijk om dit water te gebruiken. In de volgende fase van het project zal nader worden gekeken met welke technieken en methoden de zoetwaterbel in de kreekrug duurzaam kan worden beheerd.  

Duidelijk kwam naar voren dat wat je kunt doen aan het vergroten van de ondergrondse zoetwaterbeschikbaarheid afhangt van de plek waar je zit en hoe daar de opbouw van de ondergrond is. Bij de manier waarop je te werk gaat, moet je weten wat er wel en niet kan en mag. Eenvoudig is het niet, maar er zijn zeker mogelijkheden. 

============
Dit POP3-project “Samenwerken voor Zoet water opslag in de ondergrond van pilot naar grootschalige toepassing” is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wordt gefinancierd door een EU-bijdrage, en cofinanciering van provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.

 

 

 


 


“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.”

http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm