Subsidie Samenwerken voor Zoet Water

7 mei 2020

Goed nieuws voor de uitvoering van 'Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing'. Voor de komende 3 jaar zijn op 22 april gelden toegekend in het kader van ‘POP3 Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2019’. En dat komt op het goede moment. Juist nu Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland vorm en inhoud krijgt als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta, kunnen de projectpartners aan ’t werk om samen met de agrarische ondernemers zoveel mogelijk zoet water in de ondergrond vast te houden en op te slaan. ZLTO, Agrarisch Schouwen-Duiveland, Deltares, KWR Water, Acacia Water en gemeente Schouwen-Duiveland werkten al enthousiast met elkaar samen voor de projectaanpak. Nu kunnen ze met de praktijk van pilots en opschaling binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland aan de slag!

Dankzij de connectie met Broedplaats Zoet Water kunnen de projecten Taskforce Governance (beleid, regelgeving), Bodem-water coaching, Bedrijfsadviezen op maat, Fieldlabs en de Zoetwater Academie zorgen voor input, kruisbestuiving en versnelling in kennis en ervaring rondom zoetwateropslag. Dit geeft een boost aan o.a. regionale kennisontwikkeling en het vergroot de toekomstbestendigheid van agrarische bedrijvigheid.

De subsidie bestaat uit een EU-bijdrage, cofinanciering van provincie Zeeland en cofinanciering van gemeente Schouwen-Duiveland.
   

 

 

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm