Vitaal Platteland

22 april 2020

Een van de kansrijke projecten voor de Zuidwestelijke Delta is het programma ‘Broedplaats Zoet Water’ (IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta). Deze broedplaats is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland. Onderzocht wordt hoe zonder een aanvullende aanvoer van zoet water en onder een toenemende verzilting in dit gebied ook in de toekomst duurzame landbouw en natuurbeheer kan worden bedreven.

Op de virtuele bijeenkomst van 8 april werd een aantal deelnemers geïnterviewd over de gebiedsambities, en meer specifiek over de ontwikkelingen in de broedplaats. Hoe zijn de ervaringen?
Lees meer op IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta.