Samenwerken brengt oplossing dichterbij

8 december 2020

Met de aanstelling van Paula Schot als nieuwe wethouder voor de gemeente Schouwen-Duiveland kreeg het netwerk Living Lab Schouwen-Duiveland een nieuwe bestuurder. Zij heeft water in de portefeuille. Maandagmorgen vroeg, aan het begin van haar tweede werkweek, maakt zij tijd voor een nadere kennismaking.Paula Schot is geen onbekende op Schouwen-Duiveland, zij groeide er op. Ze zegt: “Dat de verzilting van het eiland een maatschappelijk issue is, besef ik heel goed. En daarom vind ik het ook mooi om te zien dat als je een lokaal belangrijk thema als de zoetwaterbeschikbaarheid oppakt, met de vele onderwerpen die daaraan raken, en daarvoor de samenwerking zoekt met partijen in de regio, je ook bij het ministerie terecht kan om je uitdagingen voor te leggen. Dat is eigenlijk in een relatief korte tijd al bereikt. Dan zou ik zeggen, dat smaakt naar meer!“

In het Living Lab komt het een en ander mooi samen. “Door de samenwerking met veel verschillende scholen met verschillende achtergronden, zijn veel jonge mensen bij de projecten betrokken. Je hebt de samenwerking met de HZ University of Applied Sciences, de HAS Hogeschool, Scalda en de Erasmus University en ik hoop dat bijvoorbeeld ook de Universiteit van Wageningen of bijvoorbeeld de Technische Universiteit van Delft zich hierbij aan gaat sluiten. Omdat ik denk dat ook in de technische opleidingen mooie samenwerkingen te vinden zijn. Ook zie je dat daarmee een doorlopende leerlijn kan worden ontwikkeld, waarbij je én iets voor de scholen kan betekenen én iets voor de leerlingen die mooie onderzoeken kunnen doen. Tegelijkertijd wil je daar natuurlijk zelf ook iets uithalen, namelijk dat bepaalde onderwerpen op de agenda komen en nieuwe onderzoeken gedaan worden.” Paula Schot heeft een onderwijsachtergrond gericht op het combineren van onderwijs en arbeidsmarkt en wijst ook op de betrokkenheid van de middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee. “Voor de inwoners en leerlingen kun je met deze samenwerking voor de arbeidsmarkt ook echt wat betekenen. Ja, daar gaat mijn onderwijshart echt sneller van kloppen.”

De zoetwaterbeschikbaarheid is voor een eiland dat door zout water omringd is, van belang om vitaal en veerkrachtig te blijven. We hebben zoet water nodig. De agrarische sector heeft het moeilijk en de uitdaging waar we voor staan, wordt de komende jaren alleen nog maar nijpender. Ook al is dat zo, merkt Schot op: “Toch staat water als onderwerp soms wat verder van de mensen af en kan het ook wat verder van onderwijs af staan. Als je dus jongeren kunt betrekken bij dit onderwerp en kan laten zien wat de urgentie is voor het eiland, dan breng je het ook dichterbij. Voor de jongere generatie is belangrijk dat ze de impact van verzilting en zoetwatertekorten ziet en op die manier ook meer feeling krijgt bij wat het betekent. Dat kan door jongeren hier zelf aan te laten bijdragen door projecten en onderzoeken. Dat is natuurlijk een hele mooie win-win.” 

Het Living Lab is gericht op het leggen van verbindingen en wil ook stappen kunnen zetten op allerlei terrein. Schot voegt hieraan toe: “Dan is het ook bestuurlijk gezien belangrijk de gemeenteraad, het waterschap, de provincie, iedereen actief mee te nemen, goed te informeren en de lijntjes kort te houden. Dat zie ik als een belangrijke bestuurlijke opdracht. Laten zien wat je doet, laten zien wat de betekenis is van wat je doet en ook van wat de ‘bijvangst’ is. Onderwijssamenwerking bijvoorbeeld is niet het doel op zich, het is een middel om tot het doel te komen, maar tegelijkertijd ontstaan natuurlijk ook hele mooie samenwerkingen en kansen.” Andere kansen ziet Schot ook in het maken van slimme combinaties. Zoals kennis bijeen brengen in onderzoeken, nieuwe technieken en oplossingen optimaal in de praktijk brengen in projecten en bijvoorbeeld het combineren van teeltwijzen.

Schot vervolgt: “Als je kan bundelen wat we doen, waarom we het doen, waarom het belangrijk is, wat de resultaten zijn, wat we al bereikt hebben in korte tijd, dan kom je verder. Ik wil hiermee het belang benadrukken van goed naar buiten brengen wat je doet. Communicatie is essentieel! Hoe meer mensen zien wat je doet, hoe meer mensen de urgentie zien en participeren, hoe dichterbij de oplossing komt.”