Ondergrondse opslag van zoet water

Op 30 november staat er een bijeenkomst gepland waarin de resultaten worden toegelicht van het POP3-project “Samenwerken voor Zoet water opslag in de ondergrond van pilot naar grootschalige toepassing”. De bijeenkomst op 30 november is een besloten bijeenkomst. 

In december (exacte datum nog niet bekend) vindt er een webinar plaats over dit onderwerp. Deze bijeenkomst kan door alle geïnteresseerden bezocht worden.  

Drie mensen bij een watergang