Informatieavond resultaten POP3 project

Op donderdagavond 9 juni organiseert Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD) voor de agrarische ondernemers op Schouwen-Duiveland een kennisavond in het kader van het POP3 project 'Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing'. In dit project werkt ASD samen met Acacia Water, KWR Water, Deltares, De Blois Watertechnologie, drainagebedrijf Scaldis en de gemeente Schouwen-Duiveland.

Het project is in het voorjaar van 2020 is gestart en inmiddels zijn we bezig met de afronding. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag de resultaten, opgedane kennis en ervaringen met jullie delen.

Programma
19.30 uur            Inloop
20.00 uur            Welkom door Pieter de Ruijter, ASD en wethouder Paula Schot
20.15 uur            Presentaties over haalbaarheidsstudies in de poelgronden en kreekruggen door Acacia Water en KWR Water en een pitch over de ontwikkelde tools en kaarten door Deltares
21.00 uur            Informatiemarkt en netwerkborrel
22.00 uur            Einde

Klik hier om aan te melden