Afstudeeropdracht: Beslisboom Zoetwater oplossingen

Zoet water is een schaars goed op het eiland Schouwen Duiveland. Er is geen externe aanvoer van zoet water en in periodes van droogte zijn gebruikers (m.n. akkerbouw) afhankelijk van eerder gevallen neerslag op het eiland. In het Living Lab Schouwen-Duiveland werken allerlei partijen samen aan innovaties en in met name het project Broedplaats Zoet Water worden slimme zoetwateroplossingen op perceel-, bedrijf- en gebiedsniveau onderzocht en ontwikkeld. Die oplossingen variëren van ondergrondse opslag en slimmere irrigatiemethoden tot de inzet van ontziltingstechnieken. 

Voor het toegankelijk maken van de ontwikkelde kennis over zoetwateroplossingen en deze te vertalen naar de praktijk, zijn we bezig met het ontwikkelen van een zogenaamde beslisboom. In deze tool willen we  de opgedane ontwikkelde kennis zodanig delen dat de gebruiker een advies krijgt welke zoetwateroplossingen in zijn/haar situatie (bodem, locatie, teelt, etc.) het meest relevant zijn.  Voor de ontwikkeling van deze beslisboom zijn de eerste stappen al gezet. Nu moet de tool verder aangevuld en gedigitaliseerd worden. 

Voor de verdere ontwikkeling van deze beslisboom zoeken we (een) enthousiaste en flexibele student(en) die een overzicht kan maken van de inhoudelijke kennis uit rapporten en interviews over zoetwateroplossingen en deze kan structuren in de  beslisboom. Die student(en) zal (zullen) ondersteund en begeleid worden door de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland en de daaraan verbonden inhoudelijke betrokkenen op het gebied van zoet water bij kennisinstituten, ZLTO en anderen.  

Stage - organisatie: HZ University Of Applied Sciences, Middelburg 
Type werk: bureau studie, interviews, ontwerpen tool  
Niveau:  stage / afstuderen  
Vereisten : Kennis over hydrologie, affiniteit met landbouw, kennis over digitale omgevingen en interactieve tools. 
Partners: Gemeente Schouwen Duiveland, Agrarisch Schouwen Duiveland, ZLTO, Provincie Zeeland, adviesbureaus, Deltares, Waterschap Scheldestromen 
Betrokken medewerkers:  Jouke Heringa, Denise van Eekeren 
Periode: januari 2022 – juni 2022 
Status: open
Vergoeding: € 400 p.m. (stage)

Heb je interesse in de opdracht of wil je meer informatie, neem contact op met Jouke Heringa: jouke.heringa@hz.nl